fredag 1 augusti 2014

Gullringen – Kalmar läns starkaste nationalistfäste

Efter att tidningen Östran gjort en kartläggning av de nationalistiska grupperingarna i Kalmar län så framkom att det starkaste fästet för nationalism finns i Gullringen. Detta baserat på valresultatet år 2010, då Nationaldemokraterna fick 2,95 procent av rösterna.

Östrans granskning gjordes vid årsskiftet, en granskning som pekar på att nationalismen i Kalmar län är på stark frammarsch. I artikeln framgick bland annat att det finns många aktiva medlemmar i länet, medlemmar som dessutom är duktiga på att synas och genomföra utåtriktade aktiviteter.

Artikeln går även igenom valresultatet från år 2010. Där konstateras att det starkaste fästet för nationalism finns i Gullringen, ett litet samhälle med knappt 600 invånare i Vimmerby kommun. Där fick Nationaldemokraterna 2,95 procent av rösterna, fler än vad Vänsterpartiet och Folkpartiet fick tillsammans.

Jag var medlem i Nationaldemokraterna mellan åren 2006-2011 och bor i Gullringen. Det finns säkert många orsaker till att invånarna i just Gullringen röstade mest nationalistiskt i hela Kalmar län. De politiskt korrekta brukar, vid sådana här tillfällen, peka på rädsla, invandring, ekonomiska svårigheter och så vidare. Samtliga dessa saknas i stort sätt när det gäller Gullringen.

Jag tror att resultatet beror på ett hårt arbete som har presenterat den nationalistiska politiken på ett öppet och naturligt sätt. Under många års tid så har diverse material spridits i samhället, inte minst nyhetstidningen Nationell Idag som jag tror har fått många att verkligen se och förstå hur det verkligen ser ut runtom i Sverige och övriga världen.

Jag tror även att bloggen har fyllt en viktig funktion. Genom den så har jag kunnat förmedla och beskriva den nationalistiska politiken på ett mer personligt sätt, ett sätt som har stuckit hål på den felaktiga bild som ständigt förmedlas av etablerade medier och politiker. Icke att förglömma är den personliga kontakten. Sedan så finns det flera orsaker, men alla ska kanske inte nämnas här, dessa får stämplas som valhemligheter.

Inga kommentarer: