tisdag 29 juli 2014

Migrationsverket höjer prognosen för asylsökande till rekordnivåer

Sveriges mottagande av asylsökande ser i år ut att nå rekordnivåer. Migrationsverket har därför gått ut med en ny prognos som visar på att närmare 90 000 personer kan komma att söka asyl. Samtidigt behövs mer pengar, mycket mer pengar.

Enligt Migrationsverkets skrivelse så anländer det just nu runt 2000 asylsökande per vecka till Sverige, nivåer som ser ut att kunna stiga. Migrationsverkets tidigare prognos för året på mellan 57 000 – 70 000 asylsökande har därför skrotats. Den nya prognosen visar nu att mellan 75 000 – 89 000 asylsökande är att vänta. Den klart största gruppen kommer från Syrien, följt av Eritrea, statslösa, Somalia, Afghanistan och Irak.
Sverige har under många år tagit emot förhållandevis många asylsökande. En titt på statistiken, mellan åren 1984-2013 så finns det två saker som sticker ut. Det första är att rekordåret var år 1992 då det kom 84 018 asylsökande, främst beroende på Balkankriget. Det andra som sticker ut är en klart uppåtgående trend under de senaste åren, som ser ut enligt följande:

2011: 29 648
2012: 43 887
2013: 54 259
2014: ? (under första halvan av året låg siffran på 32 000)

En följd av det ökade trycket mot Sverige har även lett till höjningar när det gäller anhöriginvandring och ”ensamkommande flyktingbarn”. Prognosen för antalet anhöriginvandrare höjs med 6 700 till 62 000. När det gäller de så kallade flyktingbarnen så höjs antalet från 4 400 till 6 500.

Denna karusell är givetvis inte gratis, utan det handlar om hissnande summor. För att klara av den nya prognosen så har Migrationsverket begärt extra anslag på hela 1 152 miljoner kronor från skattebetalarna. Pengar som kunde ha förvaltats på klart bättre sätt.

Siffrorna i Migrationsverkets nya prognos är dystra, fruktansvärt dystra. Än värre är att svenskarna fortfarande gulligt står och ser på medan landet ockuperas och tas ifrån dem. Faktum är att det inte är politikerna som är det största problemet i dramat, utan det självupptagna svenska folket som legitimerar folkutbytet genom att lägga sin röst på dem som upprätthåller den förda politiken.

Snart är det val och denna fråga är extremt viktig, antingen så röstar du för vansinnespolitiken som bedrivs just nu eller så röstar du för en nödvändig förändring. Valet är ditt!

Relaterat

Opinionsundersökning om asylboendet i Påskallavik

Inga kommentarer: