fredag 18 januari 2013

Stefan Windh slutar med politiken

Den 1 december förra året så skickade Socialdemokraterna i Oskarshamn ut ett pressmeddelande, i vilket det gick att läsa att Stefan Windh tillfälligt skulle ta en paus från sina politiska uppdrag. Nu är det dock klart att Windh kommer att sluta helt med politiken, och detta gäller även hans fru Susanna Windh.

Socialdemokraten Stefan Windh har under de senaste månaderna blivit ökänd av främst två anledningar. Den första är att han har blivit föremål för en omfattande granskning av hans förehavanden inom politik och företagande. Den andra är att han ledde en grupp som med fula metoder försökte att hindra en opinionsundersökning om asylboendet i Påskallavik.
Stefan Windh under opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik.
Socialdemokraterna ville att partiet skulle bestämma paret Windhs politiska öde, men detta kommer paret att trotsa. I stället så kommer de själva att bestämma exakt när de kommer att lämna och deras avsikt är att delta på ytterligare ett eller flera möten, men med tiden så är planen att lämna politiken.

Situationen kring paret har tydligt inneburit något av ett problem för partiet på lokal nivå. Samtidigt så är paret missnöjda med hur de har blivit bemötta och hur partiet har hanterat situationen. I dagsläget är det därför oklart huruvida paret kommer att stanna inom partiet.

Frågan är dock om de granskningar som har gjorts och fortfarande görs av parets förehavanden kommer att resultera i något konkret. Själv så har jag skuggat igenom en del av det som har skrivits, men jag saknar en helhetsbild som rättfärdigar ett uttalande om eventuella följder. Dock så går det att anta att det finns saker som har skötts oriktigt, ett tydligt tecken på detta är att paret har bestämt sig för att lämna sina politiska uppdrag.

Bortsett från diverse granskningar och eventuella felaktigheter som på ett eller annat sätt kommer att leda till konsekvenser, så går det inte att frångå att främst Stefan Windh själv har försämrat sitt förtroendekapital. Bara granskningarna av honom har påverkat hans förtroende på ett negativt sätt, men framför allt så har hans agerande vid opinionsundersökningen om asylboendet i Påskallavik framställt honom som en dålig folkrepresentant. Detta är även något som vi vet har hänt och dessutom finns dokumenterat. Det finns även en relativt bred konsensus som menar att hans agerande var oseriöst och inte värdigt en folkvald politiker. Slutsatsen är därför att Stefan Windh själv är helt ansvarig för den situation som han har satt sig i, men frågan är om det finns flera att granska när det gäller de oklara bitarna med kombinationen av politik och företagande?

Se filmen från opinionsundersökningen där Stefan Windh visar upp allt annat än ett folkligt beteende. Filmen har setts av närmare 19 000.


Relaterat
Stefan Windh lämnar sina politiska uppdrag

Inga kommentarer: