tisdag 29 januari 2013

LRF klarar inte av att besvara frågor om utestängningen av SD

Den 16 februari så arrangerade LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) en mellanvalsdebatt i Jönköping för att diskutera kring frågor om landsbygd och jordbruk, detta tillsammans med flera hundra bönder. Till debatten så var samtliga riksdagspartier inbjudna, alla förutom Sverigedemokraterna. Jag bestämde mig därför för att ställa ett antal frågor till LRF om detta.

Jag skickade mina frågor till både LRF-riks och till den lokala avdelningen i min egen kommun, med förhoppningen att få mina frågor besvarade så bra som möjligt. Tyvärr så var båda svaren en stor besvikelse, fast ändå en relativt väntad besvikelse. Frågorna som jag ställde var följande:

1. Den 16 februari så arrangerade LRF en mellanvalsdebatt i Jönköping där frågor om landsbygd och jordbruk diskuterades. Till debatten så var samtliga riksdagspartier inbjudna, förutom Sverigedemokraterna. Helena Jonsson, LRF:s ordförande, förklarade förhållningssättet till SD i en intervju. Hon menade bland annat att LRF är en politiskt oberoende organisation som själva väljer vilka partier som det går att ha en konstruktiv debatt med och som inte skadar LRF:s trovärdighet. På vilket sätt blir LRF själva trovärdiga när ni diskvalificerar ett demokratiskt valt parti, ett parti som dessutom ständigt tycks växa?

2. På LRF:s hemsida så går det att läsa att beslutet om att inte samarbeta med SD togs redan innan valet år 2010. Det går även att läsa att ”LRF anser att sverigedemokraternas budskap är oförenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av politik, handling och historia.” Om vi koncentrerar oss till själva politiken, vad är det som utmärker sig i SD:s politik som gör att den politiskt oberoende organisationen LRF väljer att stänga dem och deras väljare ute?

3. Vilket av riksdagspartierna tycker ni bäst representerar Sveriges bönder och landsbygd i dag? På vilket sätt är SD, och även i förlängningen nationalismen, en dålig representant för dem samma?

4. Om vi ponerar att jag är en småskalig svensk bonde som både är medlem i LRF och i SD. Tycker ni då att jag ska välja sida och säga upp något av de båda medlemskapen?

5. Under många år tillbaka så har situationen för Sveriges böner och landsbygd knappast blivit bättre, snarare extremt tvärtom. Tycker inte ni att det ligger i LRF:s intresse att finna nya vägar som verkligen gynnar dem som ni påstår er företräda? Partierna i sjuklövern (alla riksdagspartier förutom SD) har bevisat sitt nederlag gång på gång, så varför inte ge SD en chans att hävda sig i debatten?

6. LRF:s förhållningssätt till SD öppnar upp för många funderingar, men jag ska begränsa dem till en fråga. Stödjer LRF tanken om ett mångetniskt samhälle, ett samhälle där det svenska trycks tillbaka och den svenska befolkningen på sikt kommer att bytas ut?
LRF är inte längre böndernas främsta röst, utan bönderna måste själva plocka upp högafflarna och kämpa för ljusare tider.
LRF-riks valde att ignorera mina olika frågeställningar och upprepade enbart sin politiskt korrekta hållning. Då jag inte var nöjd med svaret så påpekade jag detta och bad om ett bättre svar, men detta har enbart resulterat i en tystnad från LFR:s sida. Nedan följer svaret som jag fick från LRF-riks:

Tack för ditt mail. Du frågar varför Sverigedemokraterna inte bjudits in till LRFs debatt i Jönköping den 16 januari.

LRF tog redan inför valet 2010 ett enigt beslut om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är alltså ingen ny ståndpunkt. LRF anser att partiets budskap inte är förenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av den förda politiken och hur man agerar.

Som politiskt oberoende intresse- och företagarorganisation väljer LRF vilka politiska partier, företag och organisationer som vi vill ha samröre med. Vi strävar efter en konstruktiv debatt med partier som delar vår människosyn, fri från populism och främlingsfientlighet.
LRF värderar nu mer den politiska korrektheten framför kossorna.
Efter ytterligare några dagar så fick jag även ett svar från den lokala LRF-avdelningen. Fast något svar var det inte, utan enbart ett konstaterande av att frågorna var för svåra att besvara. Nedan följer svaret som jag fick från den lokala LRF-avdelningen:

Hej Rasmus!

Som svar på dina frågor känner jag att jag är alldeles för dåligt insatt i både LRF's synpunkter vad gäller SD och de övriga partiernas politik och åsikter att jag kan ge dig något bra svar. Tyvärr måste jag även säga att jag inte heller är insatt i SD's politik för att kunna kommentera dina frågor. Jag har ingen aning om vad ni (jag är inte sverigedemokrat, min anmärkning) har för landsbygdspolitik och känner därför att jag inte vet om det är bra eller dåligt. Därför har jag vidarebefodrat dina frågor till LRF kontoret för att se om de kan svara på dina synpunkter ur lokalsynvinkel. Hoppas du nöjer dig med detta svar.

Det är svårt att göra någon vidare analys av uteblivna svar, men slutsatsen får helt enkelt bli att LRF numer anser det vara viktigare att vara politiskt korrekta än att faktiskt stå upp för de svenska bönderna och den svenska landsbygdsnäringen. Jag är övertygad om att LRF:s hållning till SD enbart kommer att göra irriterade bönder än mer irriterade, för enligt mina erfarenheter så är det många bönder som har kommit att ge sitt politiska stöd till just SD.

Relaterat

1 kommentar:

Tomas sa...

Trelleborg den 1 februari 2013.

Framlidne möllaren Anders Stenström har min aktning.

Jag har tagit i kontakt med både LRF och Dengodajorden.se Ledsamt konstaterar jag att de verkar vara svårt institutionaliserade. Fullständigt politiskt korrekta.

De har förlorat sitt bondförnuft.

Konsekvensen är bl.a. att de stöder asfalteringen av klass 10+ jord. De har inte önskat stöda alternativa transportlösningar för Sverige.
Läs mina synpunkter angående sjöväg, järnväg och landsväg bland mina kommentarer på http://tomasgidlof.se/Bookmark.html
Som kustbo känner jag för kusten och jordbruksbygden. LRFs PK- inställning skär i mitt hjärta
En onödig motorväg är redan byggd. (Trbg – Vellinge.) Två onödiga ringvägar planeras på 10-klassad jord. Överför mer gods till sjövägen och järnvägen så sparas både jord och livsmiljö.
Vänligen Tomas