torsdag 2 juni 2011

Föreläsning med MacDonald och Sunic i Linköping

Under onsdagskvällen var det Linköpings tur att stå värd för föreläsningsturnén med de båda professorerna Kevin MacDonald och Tom Sunic. Det blev en bra kväll som bjöd på intressanta föredrag och gemenskap med nya som gamla kamrater.

På grund av vägbygge och annat så blev vi lite försenade till föreläsningen, något som tyvärr resulterade i att vi missade en del av Sunics föredrag. Av det som vi trots allt hörde så menade Sunic att situationen för de vita folken är allvarlig. De mångkulturella- och mångetniska samhällena komma att hårdna och kampen kommer inte att vara svartvit. I tex. Europa så håller främmande folk på att bygga upp egna mindre samhällen, och många gånger så uppstår konflikter dem i mellan. Det kommer således att bli en komplicerad kamp med många parter. Han menade att de vita folken måste hålla ihop och bygga nätverk för att överleva.

Kevin MacDonald och Tom Sunic besvarar åhörarnas frågor.

Efter en kortare paus så var det dags för Kevin MacDonald att hålla sitt föredrag. MacDonald inledde med en sammanfattning av sin bok Kritikkulturen. En omfattande bok som behandlar den etniska konflikten mellan judar och icke-judar under 1900-talet. Tex. så behandlas ämnen som marxismen och mångkulturalismen, samt hur dessa har gynnat judiska gruppers intressen och hur dessa har påverkat det västerländska samhället.

MacDonald fortsatte att gå in på evolutionspsykologi och vikten av att förstå psykologiska faktorer som påverkar individer och folk, hur de tänker och fungerar. Han pekade även på vikten att känna till dessa faktorer för att förstå hur nationalismen bäst kan förmedlas och praktiseras. En avgörande faktor som slår ned nationalistiska och etniska känslor i dag är enligt MacDonald medierna. Dessa har ett enormt inflytande, ett inflytande som vi måste bryta för att ändra förutsättningarna för överlevnad.

Efter ytterligare en paus där det serverades mat så fick de närmare 30-talet åhörare ställa frågor till föredragshållarna. Tex. så framfördes frågor om det amerikanska partiet A3P som både MacDonald och Sunic är engagerade i, om situationen i Sverige och om eventuella alternativ till kapitalismen.

I det stora hela så var det en intressant föreläsning trots att mina, och säkert andras, kunskaper i engelska kunde ha varit bättre. Det var bra organiserat och trevligt att träffa nya som gamla kamrater. Ett tack till Forum Europa och Mimer Linköping som gjorde kvällen möjlig.

Länkar
Kevin MacDonald (Metapedia)
Tom Sunic (Metapedia)
Forum Europa
Mimer Linköping

2 kommentarer:

Dennis H. sa...

Det var riktigt kul och givande vecka må jag säga. Det var även riktigt trevligt att få träffa dig personligen Rasmus.

Hoppas allt är bra.

Hälsningar,
Dennis H.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Dennis H.

Det samma! Ni gjorde ett riktigt bra arbete som möjliggjorde föreläsningsturnén. Må vi ses snart igen!