torsdag 8 januari 2015

Islamiseringen och det politiska hyckleriet

I går stannade tiden upp i Västvärlden. Detta efter en islamistisk attack mot ett satirmagasin i Paris, en attack som krävde flera dödsoffer. Det politiska etablissemanget har sökt hantera den uppstående situationen, men det enda de har lyckats med är att uppvisa hyckleri.

Efter attacken så har politiker, journalister och invandringsliberaler runtom i Europa framträtt som chockade, samtidigt som de har sökt överträffa varandra i att fördöma och ta avstånd – precis som att de vill framställa sig själva som oskyldiga och godhjärtade.

Frågan är om de verkligen är förvånade över att islamister – återigen – slår till på Europeisk mark? Islamisterna är trots allt inget annat än ett symptom på deras eget agerande – ett symptom som riskerar att dränka än fler oskyldiga européer i politiskt korrekt blod.

I decennier har muslimer invandrat till Europa, samtidigt som politiker, journalister och andra individer utan ansvarskänsla har hejat på och välkomnat dem med öppna hjärtan. Muslimerna har, i flera Europeiska länder, givits goda förutsättningar för att bygga en grund – eller egna små samhällen. Detta har splittrat den europeiska gemenskapen, då grupper med skilda värderingar har uppstått inom samma landområde.

Samtidigt som denna invandring har skett så har Europeiska länder varit krigförande i muslimska länder som Irak och Afghanistan. Vissa muslimer har sett detta som en krigsförklaring mot den muslimska världen och radikaliserats – i Europa.

Hur många radikaliserade muslimer som i dag finns i Sverige och Europa, samt hur många av dessa som är beredda att genomföra attacker är svårt att säga. Känt är dock att ett betydande antal muslimer, bosatta i Sverige och övriga Europa, ständigt åker fram och tillbaka för att stödja diverse islamistiska grupperingar världen över. Det går att skriva mycket om detta, men om vi koncentrerar oss till Sverige så finns det ett grundläggande problem – den politiska korrektheten.

Den politiska diskursen i Sverige har kommit att bli så enkelspårig att det i stort sett har blivit allmänt oacceptabelt att kritisera, eller ha en avvikande åsikt beträffande vissa frågor – i detta fall allt som har med Islam att göra – och i förlängningen hela det mångetniska samhället. Detta har gett upphov till en situation där faktiska problem hellre sopas under matta och tystas ned än lyfts upp och diskuteras.

I Sveriges regering sitter Mehmet Kaplan, som anklagats för islamism och gjort diverse uttalanden i samband med att ämnet kommit upp på agendan. Detta är anmärkningsvärt och en triumf för mer radikala muslimer, då de i Kaplan har en individ som, direkt eller indirekt, för deras talan från en uppsatt position – alltså ett slags legitimerande av islamism. Vad gäller Kaplan så undrar jag fortfarande vad han har för tankar kring attacken i Frankrike – av någon anledning så dröjer hans kommentar.

När det gäller attacken i Frankrike så har flera svenska mediepersoner och ministrar kommit att haka upp sig på en annan sak; nämligen att den kan ge upphov till nationalistiska och invandringskritiska strömningar. Detta bevisar bara deras oförstånd och bekräftar deras hat mot svenskar och andra europeiska folkslag som vill slå sig fria.

När Stefan Löven och andra svenskfientliga personer nu pratar om vikten att försvara demokrati och yttrandefrihet så går det inte att betrakta som annat är lögn och hyckleri. Skulle så inte vara fallet så skulle vi redan i dag ha en öppen och nödvändig debatt på allas lika villkor, men det har vi inte. Ett flagrant exempel är kanske behandlingen av Sverigedemokraterna och den så kallade decemberöverenskommelsen. De spottar nästan en miljon människor i ansiktet – och detta är knappast värt att betrakta som ett försvar av demokrati och yttrandefrihet.

Vad gäller muslimerna som uppehåller sig i Sverige så är givetvis inte alla islamister, men det saknar betydelse – för de har inte i Sverige att göra.

1 kommentar:

Daniel Rigsjö sa...

Bra Rasmus!
Så länge den unga generationen förstår vad som är enkelt 'bondföstånd', så finns det hopp.
Pk-maffian har rötter långt bak i tiden och det är deras skörd som utgör 'regain-the-street-generationen'. På 70-talet hette de Clarte, KPMLR, Syndikalisterna och 'gud vet vad'...De ville befria världen - med kommunism!Kartan och
verkligheten stämde inte riktigt, muren och illusionerna föll. Men revolutionen lever, eller? 'Find a new target'. Någon att tycka synd om, någon som är ett offer..?
Någon som utnyttjas av 'förtryckarna', alltså kapitalismen och västvärlden. Islam, givetvis! Se där, här har vi en ny kamrat - ännu ett offer för kapitalismen!Vad islam står för, det är av helt undanskymd betydelse. Vad stod Mao Zedong
eller Honecker för..? Dock, Muhammed tog det ett steg längre -
han hänvisade till 'gud'...!