måndag 13 april 2015

Ådala omvandlas till flyktingboende

För drygt ett år sedan så beslutade kommunens politiker att lägga ned omsorgsboendet Ådala i Gullringen. Vad som skulle hända med den tomma lokalen var dock osäkert – fram tills nu.

Jag har tidigare varit i kontakt med kommunen för att få reda på vad som kommer att hända med Ådala, dock utan att ha fått några konkreta svar. Under dagen så ringde jag till Eva Berglund som är socialnämndens ordförande. Hon är fåordig kring detaljer, men bekräftar att Ådala kommer att göras om till ett boende för elva så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Ådala i Gullringen, ett uppskattat omsorgsboende som nu omvandlas till ett flyktingboende.
Bakgrunden till att Ådala kommer att bli ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn är att Vimmerby kommun själva har tagit initiativ till att utöka avtalet med Migrationsverket. Det har nämnts flera diffusa anledningar till detta, allt ifrån att kommunen vill vara hjälpsam till farhågor för anvisningsbeslut.

Som brukligt när det gäller frågor om etableringar av diverse flyktingverksamheter så är informationen knapphändig, så också respekten för att människor kan besitta varierande åsikter. I detta fall så har kommunen utlyst ett möte som kommer att beröra framtida verksamhet i Ådala, dock utan att nämna att denna verksamhet är ett flyktingboende. Kanske är det så att politikerna fruktar folkets reaktion och vill minska angreppsytan?

Hur som helst så är beslutet – folkutbytet - tagit utan respekt för människor som det berör. Det finns inget utrymme för en saklig debatt, det är tragiskt med sant. Kommunens informationsmöte är inte till för demokratiskt ifrågasättande, utan det är endast till för att berätta vad som skall ske – alltså en ”praktiserande demokrati” som mer kan liknas vid ett spel för gallerierna.

De flesta som bor i Gullringen har nog på ett eller annat sätt en relation till Ådala. Själv så sommarjobbade jag där några veckor för många år sedan. Jag minns hur jag en solig dag gick till samhällets omtalade konditori för att fika tillsammans med ett par äldre vackra damer. På vägen hem så plockade vi blommor. Ådala var speciellt, men förändring tycks vara viktigare än stabilitet och trygghet. Människor i Gullringen protesterade, men politikernas lyhördhet lös med sin frånvaro.

Ådala har använts som vård- och omsorgsboende sedan 1992. Boendet har varit omtalat för sin småskalighet och omtyckt för att det kan erbjuda en sådan bra helhet. Verksamheten är inkluderande, något som gör det möjligt för de boende att själva hjälpa till med matlagning och bakning. Utemiljön är också väldigt positiv med ån som rinner alldeles bredvid, gärdsgård, grönyta, altan och trädgård med odlingsmöjligheter.

För några veckor sedan så flyttades de boende in till Vimmerby. Fåglarna kvittrar fortfarande, ån rinner sin vana trogen och blommorna är snart alla här. Kvar står dock ett tomt skal från en svunnen tid som vittnar om ett politiskt misslyckande, ett politiskt hyckleri.

Länkar
Informationsmöte om kommande verksamhet i Ådalas lokaler - Vimmerby kommun

Inga kommentarer: