söndag 16 juni 2013

Dags att återuppta bloggandet

Det har nu gått några månader sedan jag skrev något på bloggen senast. Det blev ett mer eller mindre oplanerat uppehåll, men från och med nu så kommer jag att återuppta bloggandet.

Många har undrat över uppehållet och jag är ledsen över att jag inte har informerat om det. Anledningen till att jag tog ett uppehåll berodde på att bloggandet tog en hel del tid samtidigt som det stundtals kändes aningen intensivt. I stället för att bara köra på som vanligt så valde jag att ta ett uppehåll och ägna mig åt andra saker som är knutna till mitt engagemang. Lite omväxling så att säga, och det har känts helt rätt.
Efter några månaders uppehåll så är det nu dags att återuppta bloggandet. Inte minst med en, för årstiden, passande banner.

Det som kommer att hända framöver är att jag har för avsikt att uppdatera bloggen relativt kontinuerligt med sådant som jag anser vara intressant att lyfta fram. Tidigare så har jag försökt att använda mig av så mycket unikt material som möjligt, något som jag anser att jag har lyckats väldigt bra med. Både text- och bildmässigt. Jag kommer att fortsätta på detta spår, dock än mer fokuserat på sådant som kan betraktas som unikt material.

Det känns mer relevant att uppdatera bloggen en gång i månaden med unikt material, än att uppdatera flertalet gånger med material som redan är omskrivet eller berört på annat sätt. Kort och gott så kommer jag att prioritera kvalitet framför kvantitet.

Under tiden som jag inte har bloggat så har det hänt väldigt mycket, alldeles för mycket för att jag ska skriva om allt. Jag kommer dock att se tillbaka på vissa händelser som jag har närvarat på och således har unikt material ifrån. Vad detta kan vara återstår att se.

Under uppehållet så har bloggen hunnit fylla fem år, detta då jag började blogga i början av år 2008. När jag gjorde detta så var jag i princip först med en politisk blogg i den kommun som jag bor i och antalet nationalistiska bloggar var lätträknade vid denna tidpunkt. Att blogga var ett nytt och snabbt sätt att nu ut på, inte minst till nya målgrupper. Även om bloggandet stundtals har varit krävande så har det gett oerhört mycket tillbaka. Bloggen har fungerat som en politisk plattform som har attraherat människor över hela världen, den har skapat medial uppmärksamhet, fått människor att öppna ögonen, upprättat ett stort kontaktnät och blivit en stor del av mitt politiska liv.

Jag hoppas att alla gamla läsare hittar tillbaka och att nya tillkommer. Utöver bloggen så kommer jag även att uppdatera Facebook och Twitter oftare än under de senaste månaderna.

Touche, alla svenskfientliga marodörer och andra dårar som profiterar på det svenska folkets undanträngande!

1 kommentar:

Anonym sa...

Trevligt att du börjar skriva igen Rasmus, Har saknat dina artiklar osv.

Du får ha en trevlig sommar

/L