tisdag 15 november 2011

Studieträff och kampsport

Under lördagen så var det åter dags för en studieträff. Det blev ett kortare föredrag om ”förintelsen” samt diskussion ur ett nutidsperspektiv. På schemat stod även kampsport- och självförsvarsträning.

Den så kallade förintelsen är ett laddat ämne, speciellt om betraktaren är kritiskt inställd till den officiella versionen på en eller flera punkter. Det finns helt enkelt inte utrymme för några kritiska frågeställningar, utan endast nickande bifall bortom källkritikens regler. Individer som har forskat i ämnet och kommit fram till kritiska slutsatser har kastats i fängelse och i dag så är det olagligt att uttala allt för skarp kritik mot ”förintelsernas förintelse” i flera Europeiska länder.


Dagens föredragshållare berättade kortfattat om ämnet, bland annat om flera brister i den officiella versionen och hur ”fakta” har ändrats och förvrängts genom åren. Tanken var inte att komma fram till någon slutsats om huruvida den officiella versionen stämmer eller inte. Fokus lades i stället på diskussion kring dagens syn på ”förintelsen”, hur den påverkar dagens samhälle och hur den utnyttjas i politiska syften.

Oavsett tankar om ”förintelsen” så går det inte att frångå att den i dag används som ett effektivt propagandaverktyg vars uppgift är att indoktrinera och skrämma upp individer till tigande nickedockor gentemot dagens samhällsutveckling. Den som är invandringskritisk eller på något sätt uttrycker stolthet över sitt ursprung uppmanas att ”lära av historien”, annars så kan det som bekant hända igen.Som avslutning så stod kampsport på schemat, men först så blev det innebandy. Efter uppvärmningen så var det dags för sparring med slag och sparkar. Avslutningsvis så övade deltagarna olika självförsvarstekniker.

Inga kommentarer: