måndag 25 juli 2011

Demokratins kluvna tunga

I kölvattnet av händelserna i Norge så har flera svenska politiker gjort olika uttalanden för att uppvisa sina goda och till ytan demokratiska sidor. Inte sällan så har det talats om vikten av ungdomligt politiskt engagemang, något som kan tyckas vara godhjärtat men som i verkligheten enbart är ett exempel på demokratins kluvna tunga.

Håkan Juholt målar upp en vacker bild av demokratin, en bild som saknas i realiteten och som drabbar många ungdomar.

En av dessa politiker som har uttalat sig är Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. I sitt uttalande, som publicerades på Socialdemokraternas hemsida den 24 juli, så lyfter Juholt fram vikten av ungdomligt politiskt engagemang. Till exempel så menar han:

”… Just engagemang är ett vackert ord. Det är motsatsen till liknöjdhet och passivitet. Engagemang är en förutsättning för en demokratisk samhällsförändring, buren av många människor tillsammans. Det behövs fler som vill förändra världen till det bättre, inte färre. Framför allt behövs unga människor i demokratins tjänst. Föräldrar ska kunna känna trygghet, glädje och stolthet över att deras barn valt att engagera sig politiskt…”

Faktum är att jag håller med Juholt i vartenda ord, men samtidigt så vet jag att den bild han försöker måla upp inte finns i verkligheten. Av egen erfarenhet och genom andra ungdomars berättelser så vet jag att de fina orden enbart är tomma ord utan reell betydelse.

Ett demokratiskt samhälle borde sträva efter och välkomna en politisk mångfald, men när det kommer till Juholts fina ord så begränsas de till att enbart omfatta ungdomar som väljer att engagera sig och tycka ”rätt”, det vill säga politiskt korrekt. De som engagerar sig och tycker ”fel” har tyvärr inte förmånen att bli berömda och upplyfta av det så kallade demokratiska samhället och dess ledare, tvärtom så blir de motarbetade på ett odemokratiskt vis.

I sin artikel så menar Juholt vidare:

”…Det behövs fler ungdomar som får möjligheten att växa genom politisk aktivitet och som kan knyta vänskapsband över nationsgränser. Särskilt hoppingivande är det därför att vi kan ana en trend att fler söker sig till de politiska ungdomsförbunden. Men demokratin måste vinnas varje dag. Allt oftare ställs den mot intressen som önskar begränsa dess verkningskrets, undergräva dess funktion och betydelse. Jag vet att vi är många som skräms över det alltmer hårdnande tonläget i samhället. Det förråande, det oförsonliga, avskyn, hatet…”

Även här så håller jag med Juholt, men återigen så gäller orden enbart vissa. På vilket sätt ges ungdomar möjligheten att växa när de straffas i ett uttalat demokratiskt samhället för att de tycker ”fel”? Hur vinns demokratin genom att medvetet ge ungdomar sämre betyg i skolan, påtala deras felaktiga åsikter och aktivt motarbeta dem? Hur kommer dessa individer som bemöts på detta sätt att uppfatta det så kallade demokratiska samhället?

Juholt menar att demokratin måste vinnas varje dag. Detta görs inte genom att agera odemokratiskt, utan att agera demokratiskt. I ett demokratiskt samhälle så torde alla ha rätten att tycka och att framföra vilka åsikter som helst, så länge som de framförs på ett ordnat sätt.
Den demokratiska debatten torde kunna hantera detta och sedan så får folk döma utefter debatten och de argument som framförs.

Att detta tillåts att ske är givetvis ett stort samhällsproblem, ett misslyckande som måste tas på allvar. Det är ett hot mot demokratin och mot det svenska samhället. Vi som vill ha ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet måste kämpa tillsammans, som en enhet - som ett folk. Kämpa mot de odemokratiska krafter som vill hindra våra folkkamrater att kritisera det ohållbara samhälle som håller på att slå undan benen för vårt folk. Tillsammans kan vi förändra samhället till det bättre, tillsammans för vårt folk, kommande generationer och dess odödliga rätt till frihet.

Länk
Håkan Juholt - Attack mot Socialdemokratins hjärta

4 kommentarer:

Anonym sa...

1.Du tycker dig inte få sprida dina åsikter i samma utsträckning som andra. Dina åsikter publiceras inte alltid osv. Av erfarenhet vet jag att inte heller du publicerar samtliga kommentarer här trots att de är väsentliga men kritiska.
2.Tycker du att en elev som förminskar människor till en ras eller produkt av sitt ursprung har tagit till sig av skolans värdegrund? Tycker du att en elev som nl.a. offentligt förolämpar judar och förnekar Förintelsen bör få höga betyg i t.ex. samhällskunskap, historia och religion?
3.Sverige har mycket att arbeta med vad gäller integration men människor med dina värderingar och din människosyn ska hållas så långt ifrån det arbetet som möjligt.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 1

Jag kritiserar det faktum att det så kallade demokratiska samhället aktivt motarbetar individer vars åsikter är politiskt inkorrekta. Det jag vill ha sagt är att jag anser att alla borde ha rätten till att tycka och framföra vilka åsikter som helst, så länge som det sker på ett relevant och ordnat sätt. Den demokratiska debatten torde kunna hantera detta och sedan så får folk döma utefter debatten och de argument som framförs. Dina exempel är lite luddiga, men om du till exempel menar att en elev ifrågasätter den så kallade förintelsen så anser jag det vara helt relevant. Varför skulle det inte?

Vad gäller kommentarerna på min blogg så har jag genom åren publicerat i princip alla. Det stämmer dock att jag har tagit bort ett fåtal kommentarer, men detta har inte berott på att de har varit kritiska utan för att de har stridit mot kommentarsreglerna. Regler som jag har satt upp för att upprätthålla en sund debatt.

Jag vill även bestämt påpeka att integrationen är både omoralisk och rasistisk i sin natur. Således bör vi undvika integration och i stället fokusera på segregation. Detta för att skapa ett sundare samhälle och för att bevara den folkliga och kulturella mångfalden som naturen har skapat.

Till sist så blir jag nyfiken på vilka värderingar och vilken människosyn som du anser att jag besitter? Dessutom så undrar jag varför du skriver ut ordet förintelsen med stort F?

Anonym sa...

Men om man uttrycker rasistiska och främlingsfientliga åsikter kanske man får hitta andra forum än t.ex. Vimmerby Tidning? Deras regler är nog också till för att upprätthålla en sund debatt och en sådan står du nog utanför.

Jag menar att en elev, du som exempel, hävdar att en så viktig och tragisk händelse aldrig har hänt och att judarna styr media och får oss att tro att det har hänt. Det är lika hemskt som att folk om 50 år ska förneka det hemska som hänt i Norge i helgen. Man måste lära sig av händelserna och göra allt för att det inte händer igen. Förintelsen med stort F för att du inte ska förväxla den med den förintelse som du menar är den enda som inträffat nämligen den av det ariska/svenska folket.

Jag tror att du förstår vilken människosyn du har. Du dömer inte människor efter handling utan efter ursprung. I likhet med exempelvis Hitler och Anders Behring Breivik.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

Jag förstår inte vad du vill, då dina kommentarer består av antaganden och svammel. Jag har annat för mig än att besvara en massa trams, så tillför gärna något seriöst i fortsättningen.

Vem uttrycker rasistiska och främlingsfientliga åsikter? Om du syftar på mig så vill jag gärna att du förklarar på vilket sätt. Vad vet du om Vimmerby Tidnings regler för insändare? Vad vet du om Vimmerby Tidnings förhållningssätt under de senaste åren när det gäller insändare?

Beträffande människor så dömer jag alla efter deras handlingar, men samtidigt så tillhör de ett högre kollektiv – ett folk. Jag tycker att det finns många hyggliga individer tillhörandes andra folk, men samtidigt så värderar jag den etniska tillhörigheten högre. Detta är naturligt och en förutsättning för att bevara den folkliga och kulturella mångfalden.

Du verkar ha missat att det är vanligt att döma efter ursprung. Det finns många exempel, titta bara på diskrimineringen som pågår mot svenskar, eller varför inte titta på terrorstaten Israel. Är detta något som du saknar kunskap om, eller blundar du bara för verkligheten?